Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Види декларацій та порядок їх подання

Які види декларацій існують, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють?
 
Чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити інформацію, зазначену в декларації?
 
Які є особливості декларування для осіб, що звільняються у період щорічної кампанії декларування?
 
Які є особливості декларування для осіб, що звільняються або іншим чином припиняють діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації, 31 грудня?
 
Які є особливості декларування для осіб, які звільнились (іншим чином припинили виконання діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації), але до 01 квітня наступного після звільнення року знову набули статусу суб’єкта декларування?
 
Чи подається декларація при звільненні, якщо нова посада (в одному або різних органах, закладах, установах, організаціях) також зумовлює обов’язок подання декларації?
 
Чи потрібно подавати декларації, якщо особа обіймала посаду, що зумовлює здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, а потім була переведена в тому самому органі (без звільнення) на іншу посаду, що не зумовлює здійснення такої діяльності?
 
Чи потрібно подавати декларації, якщо особа перестала бути суб’єктом декларування у зв’язку зі змінами, внесеними до Закону, чи у зв’язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права?
 
Станом на яку дату зазначається інформація про місце роботи, посаду, наявність / відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, належність суб’єкта декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, належність його посади до посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, а також належність особи до публічних діячів?
 
Як заповнювати відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі?
 
Як декларувати відомості про місце проживання та адресу для листування?
 
Чи можна вказувати абонементну скриньку як адресу для листування?
 
Як заповнювати поля «Тип посади» та «Категорія посади»?
 
Як заповнювати декларацію особам, які одночасно обіймають дві посади (обидві або одна з яких пов’язані з декларуванням)?
 
Як зазначати відомості про місце роботи особам, відповідальним за режимно-секретну роботу?