Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Порядок проведення розшуку відправлень спецзв'зку

 

1. До вручення одержувачу відправлення відправник та адресат має право за місцем приймання відправлення за додаткову плату подати заяву про розшук відправленого ним /відправленого йому відправлення.
2. У заяві зазначається: вид, категорія та номер відправлення, місце та дата прийняття, прізвище, ім'я та по батькові (для юридичних осіб – найменування, номер договору) і адреса відправника та адресата, а у відповідних випадках – сума оголошеної цінності відправлення, дані пред’явленого документа, що посвідчує особу заявника, контактний телефон та повна фактична адреса заявника.
Під час подання заяви відправник/адресат повинен пред'явити документ, що посвідчує особу, а також розрахунковий документ та реєстр ф.1К.
Заяви приймаються протягом шести місяців з дня прийняття їх до пересилання.
3. У розгляді заяви може бути відмовлено у разі коли:
·       не минув установлений нормативний строк доставки відправлення;
·       заявник не є ні відправником, ні адресатом, ні уповноваженою ними особою;
·       минув установлений  для прийняття заяв строк.
Про причини відмови у розгляді заяви заявнику у письмовій формі надається обґрунтована відповідь. Одночасно повертаються подані ним документи.