Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Порядок приймання відправлень спецзв'язку

 

1. Послуги спеціального зв’язку надаються юридичним та фізичним особам за замовленням або на підставі укладених договорів, в яких обумовлюються порядок, терміни надання послуг, їх категорії, тарифи, які будуть застосовуватись при розрахунку оплати, а також порядок розрахунків за надані послуги.

2. Тарифи на послуги спеціального зв’язку розраховуються і встановлюються Державним підприємством спеціального зв’язку з урахуванням фактичної собівартості надання цих послуг. Оплата послуг проводиться в національній валюті України готівкою (в день надання послуги) або по безготівковому розрахунку за умови повного їх авансування.

3. Відправлення можуть прийматись в ПСЗ і у приміщенні відправника з виїздом за замовленням.

Для оформлення замовлення відправник повинен надати наступну інформацію:

- повне найменування заявника (відправника);
- адресу його знаходження (поверх, кімната), телефон (факс);
- готівковий чи безготівковий розрахунок. Якщо безготівковий розрахунок указати номер договору (для перевірки наявності коштів на рахунку);
-  кількість та види відправлень, їх категорії;
- приблизну вагу відправлень;
- напрямок призначення (міжнародне, внутрішнє);
- термін виконання замовлення.

Відправлення повинні бути підготовлені замовником завчасно, до приїзду працівника спеціального зв’язку.

4. Приймання відправлень, незалежно від їх кількості, здійснюється за реєстрами ф.1К, крім випадків приймання відправлень за готівку на автоматизованому робочому місці (АРМ).

Реєстри ф.1К складаються відправником у двох примірниках (при прийманні у приміщенні відправника – у трьох примірниках). Заповнення їх здійснюється технічними засобами або кульковою ручкою (тільки пастою чорного, синього або фіолетового кольорів).

Зразки бланків реєстру ф.1К приведені в додатках 3 та 4.

Реєстр ф.1К, а в разі його відсутності (при прийманні на АРМ за готівку) нефіскальний документ (тарифікація), засвідчується підписом відправника. Якщо відправник є юридична особа, підпис закріплюється печаткою даної особи (за наявності).

До одного реєстру ф.1К включається не більше 50 відправлень.

5. Про прийняття для пересилання відправлень відправнику видається розрахунковий документ (касовий чек, квитанція), один примірник реєстру ф.1К (в разі його складання) з тарифікацією та розпискою працівника спецзв’язку. При прийманні відправлень на АРМ про здійснення тарифікації відправнику видається нефіскальний документ з розпискою працівника спецзв’язку за приймання відправлень.

При прийманні відправлень категорії ДК, ДЦ, ДБЦ, ДБ відправнику видається тільки один примірник реєстру ф.1К, розрахунковий документ та тарифікація направляється до особи, з якою укладено відповідний договір.

6. Відправлення, відправниками яких є юридичні особи, можуть подаватися для пересилання у відкритому і закритому вигляді. Подані для пересилання закритими відправлення повинні бути скріплені власною печаткою юридичних осіб (за наявності) або опломбовані в установленому порядку чи обклеєні спеціальною клейовою стрічкою з логотипом відправника. Подані для пересилання закритими внутрішні відправлення незалежно від їх кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клейової стрічки з логотипом відправника можуть вибірково перевірятися працівником ПСЗ в присутності відправника. У разі виявлення у відправленнях вкладень, заборонених для пересилання, відправлення повертаються відправникові, якщо інше не передбачено законодавством.

Відправлення, що подаються юридичними особами для пересилання відкритими, після перевірки їх вкладення, запаковуються, опечатуються чи обклеюються клейовою стрічкою з логотипом ПСЗ за додаткову плату згідно із встановленими тарифами.

7. Оцінка вартості вкладення у відправленні не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилаються, у разі їх втрати.

8. Відправлення, відправниками яких є фізичні особи, подаються для пересилання у відкритому вигляді для перевірки їх вкладення.

9. Відправлення, які оформлені з порушенням вимог даного Порядку, прийманню не підлягають.

10. У разі приймання відправлення з описом вкладення відправник заповнює (у трьох примірниках) бланк опису вкладення.

На бланку опису вкладення зазначається:

     - адреса одержувача;

     - кількість предметів. При пересиланні документів дозволяється зазначати кількість аркушів в документі;

     - при пересиланні відправлення з оголошеною цінністю - оголошена цінність кожного предмета. Сума оголошеної цінності всіх предметів повинна відповідати сумі, зазначеній на відправленні та в реєстрі ф.1К. За бажанням відправника вартість предметів може не зазначатися на одному примірнику, що вкладається до відправлення, а на двох інших примірниках вартість предметів зазначається.

Всі примірники опису підписуються відправником.

Працівник спецзв`язку перевіряє відповідність вкладення опису (при зазначенні кількості аркушів перераховує їх кількість в кожному вказаному документі), розписується на трьох його примірниках і проставляє відбиток штампу ф.17. Один примірник опису вкладається до відправлення, другий видається відправникові, третій разом з реєстром ф.1К підшивається до виробничих документів. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник спецзв`язку повинен зазначити номер відправлення.

11. У разі подання для пересилання відправлення з повідомленням-розпискою про його вручення відправник вказує на бланку повідомлення адресу, на яку належить доставити повідомлення-розписку після вручення відправлення одержувачу.

Зразок бланку повідомлення-розписки приведений в додатку 1.