Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

На послуги спеціального зв'язку

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПСЗ  від 26.08.2020 № 252

Введені в дію 14.09.2020р.

Загальні положення

1.    Ці Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального зв’язку та всіма його філіями, розташованими на території України.

2.    Тарифи розраховані з урахуванням податку на додану вартість.

3.    Тарифи на пересилання відправлень спеціального зв’язку в межах України (розділ 1) розраховані з урахуванням приймання у приміщенні спеціального зв’язку, обробки, зберігання, перевезення та доставки відправлень.

4.    Населені пункти України, обслуговування яких здійснюється в межах існуючих маршрутів, визначає «Перелік приймання відправлень спеціального зв’язку за класами» (далі Перелік).

Доставка та вручення відправлень, до населених пунктів, які не ввійшли до Переліку здійснюється  за розширеними маршрутами.

5.    Тарифи застосовуються з урахуванням наступних тарифних зон:

Територія призначення

Тарифні зони

населений пункт  приймання

1

населений пункт, що включений до Переліку, в межах області (республіки) приймання

2

інший обласний центр України

3

населений пункт іншої області, що включений до Переліку

4

населений пункт, що не включений до Переліку, в межах області приймання

5

населений пункт іншої області, що не включений до Переліку

6

 

Послуга "Бліц доставка" надається по 1-ій тарифній зоні протягом робочого дня, по 2-6 зонах  протягом  доби.

Послуга за першим класом надається в межах України з терміном доставки на другий день, без урахування вихідних та святкових днів.

Послуга за другим класом надається в межах України з терміном доставки на третій день, понад три, але не більше семи днів, без урахування вихідних та святкових днів.

Послуга „Адресна доставка” надається в межах України з терміном доставки понад два, але не більше семи днів, без урахування  вихідних та святкових днів та передбачає доставку відправлень адресатові без отримання розписки.

Послуга „У визначений день” надається в межах України з доставкою у визначений споживачем день та час.

Послуга „До запитання” надається в межах діючої мережі підрозділів спецзв’язку. Відправлення видається адресату в приміщенні підрозділу спеціального зв’язку.

Послуга з „Пересилання відправлень до населених пунктів, що не включені до Переліку” надається на території України з терміном доставки не більше семи днів, без урахування  вихідних та святкових днів.

  1. Плата за оголошену цінність відправлень справляється понад плату за вагу, та розраховуються відповідно Оцінної шкали (Розділ №1)
  2. На бажання споживача, оплата за послуги спеціального зв’язку, що надаються на території України, може стягуватися з одержувача при врученні відправлення.
  3. Секретне відправлення спеціального зв’язку – це відправлення, яке має такі грифи секретності:
  • таємно (Т);
  • цілком таємно (ЦТ);
  • особливої важливості (ОВ).
  1. Вага відправлення за якою відбувається тарифікація, є найбільше значення або фактичної ваги відправлення, або об’ємної ваги, яка розраховується за формулою:

Д х В х Ш / 5000

(Д-довжина в см, В-висота в см, Ш-ширина в см. максимальних габаритів відправлення)

Приклад: відправлення має такі габарити - довжина 20см., ширина 30см., висота 42,5см., та важить 5 кг.

Об’ємна вага цього відправлення: 20х30х42,5/ 5000 = 5,1 кг.

Для тарифікації ми беремо саме об’ємну вагу, тому, що вона є більше ніж фактична.

   

РОЗДІЛ 1

ТАРИФИ НА ПЕРЕСИЛАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ  СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

 

 

Пози

ція

Види послуг

Терміни доставки*

Вага відправлення

Розмір плати, грн.

з урахуванням ПДВ

1 зона

в межах міста

2 зона

в межах області

3 зона

між обласними центрами

4 зона

населений пункт іншої області

1

"Бліц доставка «Відділення-Адреса»

по 1 зоні протя-гом робочого дня, по 2-6 зонах протягом доби

до 0,2кг включно

180,00

882,00

Договірний тариф

понад 0,2кг до 0,5кг

192,00

понад 0,5кг до 1,0кг

204,00

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

13,20

14,40

2

1 клас «Відділення-Адреса»

на другий день

до 0,5кг включно

60,00

84,00

114,00

138,00

понад 0,5кг до 1,0кг

66,00

90,00

120,00

144,00

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

7,80

9,00

10,20

11,40

3

2 клас «Відділення-Адреса»

на третій день, понад три але не більше семи днів

до 0,5кг включно

48,00

66,00

90,00

120,00

понад 0,5кг до 1,0кг

54,00

72,00

96,00

126,00

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

4,20

5,40

6,60

7,80

4

До запитання «Відділення- Відділення»

понад два, але не більше п’яти днів

до 0,5кг включно

24,00

36,00

42,00

78,00

понад 0,5кг до 1,0кг

30,00

42,00

48,00

84,00

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

4,20

5,40

6,60

7,80

5

У визна-чений день «Відділення-Адреса»

визначений споживачем

до 0,5кг включно

96,00

882,00

126,00

Дого-вірний тариф

понад 0,5кг до 1,0кг

102,00

132,00

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

13,20

14,40

18,00

     за вручення відправлень на одну адресу у визначений споживачем час

   - протягом робочого дня додатково сплачується  96,0 грн.

   - у неробочий час, вихідні або святкові дні (до 22 години) додатково сплачується  120,0 грн.

 

 

ОЦІННА ШКАЛА

 

Плата за оголошену цінність відправлень справляється понад плату за вагу від суми оголошеної цінності, %
 

до 1 000 включно

4%, але не меньш ніж 24грн. 

понад 1 000 до 10 000 включно 2%, але не меньш ніж 42 грн. 
понад 10 000 до 100 000 включно 0,40%, але не меньш ніж 204 грн. 
понад 100 000 до 500 000 включно 0,35%, але не меньш ніж 402 грн. 
понад 500 000 до 1 000 000 включно 0,30%, але не меньш ніж 1752 грн. 
понад 1 000 000 0,25%, але не меньш ніж 3000 грн. 
 

 

РОЗДІЛ 2

ОКРЕМІ ВИДИ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВІРНИМ ТАРИФОМ

 

1

Пересилання відправлень в тому числі спеціального призначення та цінних згідно умов передбачених договором

      2

Пересилання відправлень спеціального призначення за межі України згідно умов передбачених договором

3

Перевезення вантажів автомобільним транспортом

4

Перевезення вантажів «Під митним контролем»

5

Доставка вантажів від багажних відділень за вказаною адресою

6

Надання послуг відповідно до законодавства згідно умов передбачених договором

7

Супроводження вантажів на транспорті замовника