Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Надання освітніх послуг

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Державного підприємства спеціального зв’язку по проведенню навчання за професією "ОХОРОННИК"

Державне підприємство спеціального зв’язку (далі - ДПСЗ) згідно Ліцензії Міністерства освіти і науки України від 10.04.2013 серія АЕ № 270032 проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за професією "5169, охоронник 1, 2 та 3 розрядів" в навчальному центрі.

Навчальний центр укомплектований досвідченими педагогічними працівниками, які періодично проходять підвищення кваліфікації.

Навчання проводиться  у складі учбової групи 15- 30 слухачів.

Тривалість підготовки складає:

за професією "охоронник 1 розряду" - 114 годин (4 тижня);

за професією "охоронник 2 розряду" - 184 години (6 тижнів);

за професією "охоронник 3 розряду" - 286 годин (9 тижнів).

 Вступники пред’являють особисто заяву про вступ до навчального центру ДПСЗ, при цьому вказують обрану професію, місце проживання. До заяви  додаються завірені ксерокопії:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

документа про освіту;

медичної довідки, що не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби;

медичної довідки, що не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу алкоголізму чи наркоманії;

медичної довідки, що не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

довідки про відсутність непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;

документів, що дають право на пільги (за наявності).

Відповідність ксерокопій документів оригіналам перевіряється при прийомі  заяви на навчання.

Для обробки персональних даних додатково надається письмова згода, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ                                 (лист-направлення, клопотання тощо).

Форма навчання – денна.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

Вартість навчання за професією охоронник договірна.

ЗАВЖДИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ.

З ПОВАГОЮ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Державного підприємства спеціального зв’язку по проведенню навчання з вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування

Державне підприємство спеціального зв’язку на підставі Дозволу МВС України від 22.03.2016 № 011038 проводить навчання з вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування. Програма навчання з вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування погоджена з органами Національної поліції України.

Навчання проводиться  у складі учбової групи 20-25 слухачів.

Тривалість підготовки складає 36 годин (5 днів).

Необхідні документи:

заява;

копія паспорту громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідка про відсутність судимості.

Навчання завершується складанням громадянами відповідних заліків екзаменаційній комісії. До складу комісії входять фахівці підприємства та  представник дозвільної системи Національної поліції України.

Громадянам, які успішно склали залік, видається довідка установленого зразка.

Вартість навчання  договірна.

ЗАВЖДИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ.

З ПОВАГОЮ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ