Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

 

Затверджено наказом
Державного підприємства спеціального зв‘язку
від 14.02.2013 №41
зі змінами наказ ДПСЗ від 05.04.2013 №113

Введені в дію з 04.03.2013 року

Загальні положення

1. Тарифи на митно-брокерські послуги (Тарифи) застосовуються Державним підприємством спеціального зв’язку та всіма його філіями, розташованими на території України.

2. Тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість, який сплачується додатково відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Надання митно-брокерських послуг проводиться на підставі договору.

4. Оформлення вантажно-митної декларації (ВМД), форма, порядок її подання та використання проводиться згідно із Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

5. При одночасному оформленні декількох ВМД на товари (транспортні засоби), які переміщуються на адресу одного одержувача, декларуються під однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що до всіх товарів (транспортних засобів) застосовується єдиний митний режим. До Тарифу, зазначеному в пп. 2, 6, 7  застосовується знижка 50%, починаючи з оформлення другої ВМД.

ТАРИФИ
НА МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

Найменування послуги Одиниці виміру Тариф без ПДВ, грн
1 Акредитація споживача в митних органах одна послуга 600.00
2 Декларування товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД одна послуга 1250.00
3 Складання ВМД одна декларація 850.00
4 Складання додаткового листа до ВМД -МД-3 один лист 190.00
5 Складання повторної ВМД одна декларація 255.00
6 Декларування товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД за направленням митниці у відділи номенклатури, тарифів та митної вартості одна послуга 1190.00
7 Декларування товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД з проходженням митного контролю у вантажному відділі (ВВ) одна послуга 1190.00
8 Декларування товарів без застосування ВМД (вартість товару до 100Є) одна послуга 435.00
9 Оформлення листа-узгодження в митних органах один лист 435.00
10 Складання попереднього повідомлення ПП, складання внутрішнього транзиту ТР 81 одна послуга 310.00
11 Надання консультацій з питань митного оформлення товарів і транспортних засобів за повну чи не повну годину 125.00
12 Складання декларації митної вартості (вартість товару понад 5000Є) одна послуга 85.00
13 Складання повторної декларації митної вартості одна послуга 30.00
14 Складання відомості про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту одна послуга 50.00