Государственное предприятие специальной связи
Киев пл. Вокзальная, 3

Ответственность ГПСС

 

1. ДПСЗ за невиконання чи неналежне виконання послуг спеціального зв'язку несе відповідальність перед користувачами згідно із законодавством.
За невиконання чи неналежне виконання послуг спеціального зв’язку Державне підприємство спеціального зв’язку несе перед користувачами таку матеріальну відповідальність:
за повну втрату цінного відправлення – відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності відправлення, вартості послуг спецзв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;
за часткову втрату (пошкодження) вкладення цінного відправлення  з описом вкладення – повернення (відшкодування) вартості або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. У разі пересилання відправлення без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності відправлення. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;
за повну втрату відправлення без оголошеної цінності – відшкодування вартості послуг спецзв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;
за часткову втрату вкладення відправлення без оголошеної цінності – відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої (пошкодженої) частини вкладення, розмір якого обчислюється шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг;
за порушення контрольних термінів доставки відправлення – штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги за пересилання.
Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі розрахункового документа про оплату цих послуг.
2. ДПСЗ не несе матеріальної відповідальності у випадках, коли:
відправлення було прийняте від відправника закритим, оболонка відправлення, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а вага відправлення відповідає вазі, визначеній під час його прийняття для пересилання;
-        відправлення в установленому законодавством порядку підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
-        втрата або пошкодження вкладення сталися внаслідок дії непереборних сил (землетрус, ураган, повінь, тощо);
-        нестача або пошкодження вкладення відправлення сталися внаслідок порушення відправником вимог законодавства, а також цього Порядку щодо обмеження у пересиланні предметів і речей, упакування відправлень;
-        відправлення видане одержувачу під розписку про одержання та без вираження ним зауважень і застережень під час одержання відправлення;
-        заяву про розшук відправлення подано до ПСЗ після закінчення встановленого для прийняття заяв/претензій строку.
-        ДПСЗ не несе відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг спеціального зв’язку внаслідок прийняття митним органом рішень щодо відправлень під час здійснення митного контролю.
-        ДПСЗ не несе матеріальної відповідальності за порушення контрольних термінів доставки відправлення в разі неповного адресування відправлення.
3. Будь-яка інформація щодо відправника (прізвище, ім’я, по батькові чи найменування, адреса), виду та категорії відправлення може бути надана лише адресату або його законному представнику.
Працівники ПСЗ, які допустили порушення зазначених вимог, несуть відповідальність згідно із законодавством.
За втрату, нестачу або пошкодження вкладень у відправленнях, порушення контрольних термінів доставки відправлень працівники ПСЗ, з вини яких завдані збитки, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.
4. Користувачі відповідно до законодавства несуть відповідальність за збитки, завдані ПСЗ чи третім особам внаслідок вкладення до відправлень предметів, заборонених для пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.