Государственное предприятие специальной связи
Киев пл. Вокзальная, 3

Порядок адресации отправлений спецсвязи

 

1. Відправлення можуть бути адресовані:

  • фізичним особам – на адресу за місцем проживання, роботи, навчання, лікування, оздоровлення, до запитання;
  • юридичним особам – на фактичну адресу місцезнаходження, до запитання.

2. Адреса відправників і адресатів на відправленнях пишеться відправником розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) або друкується.

На відправлення можна наклеювати ярлики з адресою (адресні ярлики), написаною від руки або надрукованою. Для таких ярликів використовується папір світлих тонів.

3. Адреса, за якою пересилається внутрішнє відправлення, зазначається українською чи російською мовою у такому порядку:

- найменування адресата у називному відмінку (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – повне - найменування підприємства, установи, організації), номер телефону;
- найменування вулиці, номер будинку, квартири;
- найменування населеного пункту, району, області.

4. Адреса, за якою пересилається внутрішнє відправлення, розміщується внизу праворуч у поздовжньому напрямку, густо, без пробілів між рядками і літерами у словах.

Адреса відправника розміщується вгорі ліворуч на лицевій стороні відправлення з дотриманням таких самих вимог. Перед адресами адресата та відправника проставляється відповідно "Куди"/"Звідки".

5. Адреса, за якою пересилається міжнародне відправлення та адреса відправника зазначаються російською мовою у такому порядку:

- країна призначення;
- найменування населеного пункту, району, області, краю;
- найменування вулиці, номер будинку, номер кімнати;
- найменування адресата у називному відмінку – повне найменування підприємства, установи, організації.

6. Адреса, за якою пересилається міжнародне відправлення, розміщується на лицевій стороні відправлення по центру, а під нею, під рискою, розміщується адреса відправника. Перед адресами адресата та відправника проставляється відповідно "Куда"/"Откуда".

7. Адреса повинна бути вичерпною і повністю виключати необхідність в уточненні даних під час доставки відправлення. В адресі не повинно бути скорочених найменувань чи будь-яких знаків, що не стосуються адреси.

8. Одне і те ж внутрішнє відправлення може бути адресоване двом адресатам, які знаходяться за однією адресою.

9. Внутрішні відправлення будь-якої категорії можуть адресуватися до запитання. Ці відправлення пересилаються до підрозділів спеціального зв’язку в яких здійснюється їх вручення. Відправлення з оголошеною цінністю понад 3000 грн. пересилаються до окремих ПСЗ, визначених підприємством.

Найменування адресата на відправленнях зазначається повністю, без скорочень (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, ініціали не допускаються).

10. Працівники ПСЗ при прийманні внутрішніх відправлень несуть відповідальність за правильне зазначення в адресах найменування республіканського, обласних і районних центрів, міст обласного (республіканського) підпорядкування України.

11. Відправлення без зазначення відправника та його адреси для пересилання не приймаються.

12. На адресній стороні відправлення у правому верхньому кутку зазначається  клас (п.10 цього Порядку) та категорія (п.9 цього Порядку) відправлення.

Поруч з категорією також зазначається:

для цінних відправлень – сума оголошеної цінності цифрами та прописом;
для відправлень, що приймаються з повідомленням-розпискою – «З повідомленням»;
для відправлень, що приймаються з описом вкладення – «З описом».