Государственное предприятие специальной связи
Киев пл. Вокзальная, 3

Ответственность ГПСС

 

  1. ВИКОНАВЕЦЬ за прийняті від ВІДПРАВНИКА відправлення міжнародної прискореної пошти у разі їх повної втрати (пошкодження) або часткової втрати (пошкодження) їх вкладення (документів або товарів) несе матеріальну відповідальність перед ВІДПРАВНИКОМ в розмірах визначених Правилами виплати відшкодування операторами поштового зв’язку збитків, завданих унаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень EMS, затверджений наказом ДПСЗ від 12.04.2018 №81.
  2. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за втрату, якщо документально не може довести факт вручення відправлення адресатові або відправки за призначенням.
  3. За порушення термінів пересилання відправлення EMS на території України ВИКОНАВЕЦЬ виплачує ВІДПРАВНИКУ 5 відсотків вартості послуг поштового зв’язку за пересилання відправлення EMS.
  4. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, що виникли після укладення цього договору. Дія форс-мажору повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової палати України в термін до трьох днів з моменту його настання.
  5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за митні декларації та за рішення, прийняті митними службами при перевірці відправлень, що підлягають митному огляду.
  6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг і в інших випадках, визначених Законом України “Про поштовий зв’язок”, Правилами надання послуг поштового зв’язку та актами Всесвітнього поштового союзу.
  7. ВІДПРАВНИК несе відповідальність за всі пошкодження, завдані іншим міжнародним поштовим відправленням, які мали місце у зв’язку із кладенням до відправлення предметів, заборонених законодавством до пересилання, або тих, що не відповідають умовам пересилання.
  8. Відповідальність ВІДПРАВНИКА не знімається, навіть якщо ВИКОНАВЕЦЬ прийняв таке відправлення до пересилання.