Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Відповідальність ДПСЗ щодо відправлень EMS

 

  1. ВИКОНАВЕЦЬ за прийняті від ВІДПРАВНИКА відправлення у разі їх повної втрати (пошкодження) або часткової втрати (пошкодження) їх вкладення (документів або товарів) несе матеріальну відповідальність перед ВІДПРАВНИКОМ в розмірах визначених Правилами виплати відшкодування Державним підприємством спеціального зв’язку збитків, завданих внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних відправлень EMS, затверджених наказом ДПСЗ від 12.04.2018 №81.
  2. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за втрату відправлення, яке було ним прийнято до пересилання, якщо документально не може довести факт вручення його адресатові або відправки за призначенням.
  3. За порушення термінів пересилання міжнародних відправлень EMS на території України ВИКОНАВЕЦЬ виплачує ВІДПРАВНИКУ 20 відсотків вартості послуг поштового зв’язку за пересилання відправлення EMS.
  4. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, що виникли після укладення цього договору. Дія форс-мажору повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової палати України в термін до двадцяти днів з моменту його настання.
  5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за митні декларації, хоч би в якій формі вони були складені,  та за рішення, прийняті митними службами при перевірці відправлень, що підлягають митному огляду.
  6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг поштового зв'язку у випадках, визначених Законом України “Про поштовий зв’язок”, Правилами надання послуг поштового зв’язку та актами Всесвітнього поштового союзу.
  7. ВІДПРАВНИК несе відповідальність за всі пошкодження, завдані іншим міжнародним відправленням EMS, які мали місце через вкладені ним до міжнародного відправлення EMS предмети, заборонені законодавством до пересилання, або ті, що не відповідають умовам пересилання.
  8. Відповідальність з ВІДПРАВНИКА не знімається, навіть якщо ВИКОНАВЕЦЬ прийняв таке відправлення до пересилання. 
  9. ВІДПРАВНИК несе відповідальність у межах, визначених цими Правилами для ВИКОНАВЦЯ та відповідно до чинного законодавства.