Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Порядок приймання відправлень EMS

1.    У відправленнях EMS пересилаються предмети і документи, що дозволені до пересилання в міжнародних поштових відправленнях.
 
2.    Відправлення EMS поділяються на відправлення EMS з вкладенням документів і відправлення EMS з товарним вкладенням.
 
3.    Запакування відправлень EMS повинно відповідати характеру вкладення та виключати можливість пошкодження вкладення при перевезенні.
 
4.   Приймання відправлень EMS здійснюється, як у ПСЗ, дирекціях АТ "Укрпошта" так і за адресою відправника, за його викликом.
 
5.    Фізичні особи подають для пересилання відправлення EMS відкритими. У разі подання для пересилання фізичною особою в відправленнях EMS товарів, сукупна вартість яких перевищує суму, визначену законодавством, приймання здійснюється у порядку та на умовах встановлених законодавством України для юридичних осіб.
 
6.  Від юридичних осіб відправлення EMS з вкладенням документів приймаються у відкритому вигляді, а відправлення EMS з товарним вкладенням – у закритому вигляді. 
 
7.    Для проведення митного оформлення відправлення EMS відправник або особа, яка діє за його дорученням, подає митному органу документи та сплачує платежі, передбачені законодавством.
 
8.     Працівник приймає до пересилання відправлення EMS, перевіряючи при цьому:
- наявність коштів на рахунку відправника (в разі відсутності коштів на рахунку відправника – пропонує здати відправлення за готівку);
-  можливість приймання відправлень EMS у зазначену країну (Тарифи на пересилання відправлень EMS) та чи обслуговується зазначена територія (Інформація стосовно країн, до яких приймаються відправлення EMS, із зазначенням території, що обслуговується, та граничної ваги відправлень EMS);
-  дозволено чи ні пересилати у міжнародних поштових відправленнях за митний кордон України вкладення відправлення (відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку та Методичних інструкцій);
-   наявність дозволу (чи іншого відповідного документу) на пересилання вкладення відправлення за митний кордон України, виданого відповідним органом державного контролю для певних видів вкладень;
-    чи не заборонено ввезення вкладення відправлення EMS до країни призначення (згідно з Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень);
-    відповідність граничної ваги та розмірів відправлення встановленим нормам країни призначення;
-    правильність заповнення відправником  ярлика EMS.
 
9.     Крім  ярлика EMS на кожне відправлення EMS оформлюється:
фізичними особами - на відправлення з вкладенням документів – 3 примірники митної декларації CN23; на відправлення з товарним вкладенням – 3 примірники митної декларації CN23;
юридичними особами – на відправлення з вкладенням документів – 4 примірники митної декларації CN23 та 2 примірники списку ф.103 EMS; на відправлення з товарним вкладенням – 4 примірники митної декларації CN23 та 2 примірники списку ф.103 EMS.
 
10.  До відправлення EMS відправник заповнює митну декларацію CN23 з детальним описом вкладення та зазначенням митної вартості вкладення.
 
11.   Приймання відправлень EMS від юридичних осіб здійснюється за списками ф.103 EMS (два примірники), оформленими у відповідності до Правил надання послуг поштового зв’язку. 
 
12.   Працівник перевіряє правильність та повноту адреси на ярлику EMS, її тотожність з адресою, зазначеною в митній декларації СN23 та списку ф.103 EMS, відповідність упаковки характеру та вазі вкладення. 
 
13.  Упаковка відправлення EMS обирається відправником залежно від форми та характеру вкладення з урахуванням часу на пересилання, інших умов пересилання, а також виключенням можливості забруднення чи пошкодження інших відправлень, поштового обладнання, заподіяння шкоди працівникам зв’язку. Упаковка повинна забезпечувати схоронність вкладення, а також можливість обробки відправлення із використанням технічних засобів.
 
14.     Працівник зважує відправлення з наклеєним ярликом  EMS без супровідних документів.