Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Порядок доставки та вручення відправлень EMS

 

Працівник видає відправлення EMS адресату відповідно до вимог по заповненню повідомлення про вручення ф.22 EMS за поданням наступних документів:

Відправлення, адресовані юридичним особам, видаються при наявності довіреності встановленого зразка на визначену кількість відправлень, печатки (за наявності) підприємства або фірми та документа, що посвідчує особу уповноваженого представника юридичної особи.

 • паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

 • військового квитка для військовослужбовця строкової служби;

 • посвідчення моряка;

 • посвідчення народного депутата України;

 • документа, що замінює паспорт;

 • паспорта іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, виданої органами внутрішніх справ;

 • за довіреністю, що посвідчується в установленому законодавством порядку.

Працівник звіряє правильність вказаної адресатом інформації в повідомленні ф.22 EMS.

Крім того одержувачем може бути додатково зазначено “зауважень не має".

 • прописом кількість отриманих відправлень;

 • паспортні дані або дані документа, який надав адресат;

 • дата і час отримання відправлення;

 • особистий підпис адресата, прізвище, ім’я та по-батькові (розбірливо).

     У разі відсутності адресата в момент доставки відправлення EMS до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення ф.22 EMS про надходження на його адресу відправлення із зазначенням коли і де можна його одержати. Це зараховується як спроба доставки відправлення EMS. Повторна доставка (остання) відправлень EMS здійснюється через одну добу після дня першої доставки для м. Києва та обласних центрів. Повторна доставка адресатам інших населених пунктів здійснюється у встановлені  дні  обслуговування, але не пізніше п’яти робочих днів. 

       Адресат може відмовитися від одержання відправлення EMS, про що на повідомленні про вручення ф.22 EMS проставляє причину відмовлення, яку засвідчує своїм підписом. Підпис уповноваженого представника юридичної особи скріплюється печаткою цієї юридичної особи (за наявності). Такі відправлення EMS, передаються на робоче місце обробки вихідних відправлень EMS для негайного повернення їх до країни подачі.

      При надходженні відправлень EMS, на які здійснено нарахування митних платежів, працівник ВСЗ направляє адресату повідомлення про необхідність сплати відповідних платежів для отримання відправлення. Видача відправлення здійснюється після сплати адресатом митного збору та сплати ДПСЗ/ВСЗ тарифу за пред’явлення відправлення для митного контролю. 

      У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання відправлення EMS, таке відправлення зберігається в приміщенні підрозділу спеціального зв`язку протягом визначеного строку (14 календарних днів з дня вручення повідомлення), після закінчення якого працівниками ВСЗ готується довідка ф.20 EMS із зазначенням причини повернення та відправлення встановленим порядком направляється до ДПСЗ для повернення його в країну подання.

          При надходженні до ВСЗ відправлень EMS, митне оформлення яких не було завершене в ММПО, ВСЗ повинні письмово (рекомендованим порядком) повідомити адресата, митницю призначення та проконтролювати дотримання термінів завершення митного оформлення з метою попередження випадків порушення термінів доставки відправлень під митним контролем до митниці призначення..  Митне оформлення відправлень, що направляються під митним контролем, здійснюється відповідно до чинного законодавства.