Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

На послуги спеціального зв'язку

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПСЗ  від 10.08.2018 № 177
 

Введені в дію 03.09.2018р.

Загальні положення

1. Ці Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального зв’язку та всіма його філіями, розташованими на території України.

2. Тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість, який сплачується додатково відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Тарифи на пересилання відправлень спеціального зв’язку в межах України (розділ 1)  розраховані з урахуванням приймання у приміщенні спеціального зв’язку, обробки, зберігання, перевезення та доставки відправлень.

4. Населені пункти України, обслуговування яких здійснюється в межах існуючих маршрутів, визначає «Перелік приймання відправлень спеціального зв’язку за класами» (далі Перелік).

Доставка та вручення відправлень, до населених пунктів, які не ввійшли до Переліку здійснюється за розширеними маршрутами.

5. Тарифи застосовуються з урахуванням наступних тарифних зон:

Територія призначення

Тарифні зони

населений пункт  приймання

1

населений пункт, що включений до Переліку, в межах області (республіки) приймання

2

інший обласний (республіканський) центр України

3

населений пункт іншої області (республіки), що включений до Переліку

4

населений пункт, що не включений до Переліку, в межах області (республіки) приймання

5

населений пункт іншої області (республіки), що не включений до Переліку

6


Послуга "Бліц доставка" надається по 1-ій тарифній зоні протягом робочого дня, по 2-6 зонах протягом доби.

Послуга за першим класом надається в межах України з терміном доставки на другий день, без урахування вихідних та святкових днів.

Послуга за другим класом надається в межах України з терміном доставки на третій день, без урахування вихідних та святкових днів.

Послуга за третім класом надається в межах України з терміном доставки понад три, але не більше семи днів, без урахування  вихідних та святкових днів.

Послуга „Адресна доставка” надається в межах України з терміном доставки понад два, але не більше семи днів, без урахування  вихідних та святкових днів та передбачає доставку відправлень адресатові без отримання розписки.

Послуга „У визначений день” надається в межах України з доставкою у визначений споживачем день та час.

Послуга „До запитання” надається в межах діючої мережі підрозділів спецзв’язку. Відправлення видається адресату в приміщенні підрозділу спеціального зв’язку.

Послуга з „Пересилання відправлень до населених пунктів, що не включені до Переліку” надається на території України з терміном доставки не більше семи днів, без урахування  вихідних та святкових днів.

6. Плата за оголошену цінність відправлень справляється понад плату за вагу.

7. На бажання споживача, оплата за послуги спеціального зв’язку, що надаються на території України, може стягуватися з одержувача при врученні відправлення.

 

РОЗДІЛ 1

ТАРИФИ НА ПЕРЕСИЛАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ  СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Пози

ція

Види послуг

Терміни доставки*

Вага відправлення

Розмір плати, грн. без ПДВ

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

1

"Бліц доставка"

по 1 зоні протя-гом робочого дня, по 2-6 зонах протягом доби

до 0,2кг включно

135,0

650,0

Договірний тариф

понад 0,2кг до 0,5кг

145,0

понад 0,5кг до 1,0кг

150,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

11,0

12,0

2

1 клас

на другий день

до 0,2кг включно

41,0

43,0

45,0

47,0

понад 0,2кг до 0,5кг

51,0

53,0

55,0

57,0

понад 0,5кг до 1,0кг

63,0

65,0

67,0

69,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

6,5

7,5

8,5

9,5

3

2 клас

на третій день

до 0,2кг включно

26,0

28,0

30,0

32,0

понад 0,2кг до 0,5кг

29,0

31,0

33,0

35,0

понад 0,5кг до 1,0кг

35,0

37,0

39,0

41,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

3,5

4,5

5,5

6,5

4

3 клас

понад три, але не більше семи днів

до 0,2кг включно

19,0

22,0

24,0

26,0

понад 0,2кг до 0,5кг

21,0

23,0

25,0

27,0

понад 0,5кг до 1,0кг

25,0

27,0

29,0

32,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

3,0

4,0

5,0

6,0

5

"До запитання"

понад два, але не більше п’яти днів

до 0,2кг включно

18,0

20,0

22,0

24,0

понад 0,2кг до 0,5кг

19,0

21,0

24,0

26,0

понад 0,5кг до 1,0кг

22,0

26,0

28,0

30,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

3,0

4,0

5,0

6,0

6

"Адресна доставка"

понад два, але не більше семи днів

до 0,2кг включно

17,0

19,0

20,0

21,0

понад 0,2кг до 0,5кг

19,0

21,0

22,0

24,0

понад 0,5кг до 1,0кг

25,0

27,0

29,0

30,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

2,5

3,5

4,5

5,5

7

"У визна-чений день"

визначений споживачем

до 0,2кг включно

70,0

650,0

75,0

Дого-вірний тариф

понад 0,2кг до 0,5кг

85,0

90,0

понад 0,5кг до 1,0кг

90,0

110,0

за кожні наступні повні чи неповні 0,5 кг

11,0

12,0

15,0

     за вручення відправлень на одну адресу у визначений споживачем час

   - протягом робочого дня додатково сплачується  80,0 грн.

   - у неробочий час, вихідні або святкові дні (до 22 години) додатково сплачується  100,0 грн.

 

 

Пози

ція

Види послуг

Терміни доставки*

Вага відправлення

Розмір плати, грн.

без ПДВ

5 зона

6 зона

8

Пересилання відправлень до населених пунктів, що не включені до Переліку

не більше семи днів

до 5,0 кг включно

200,0

230,0

за кожний  наступний повний чи неповний 1,0 кг

11,0

11,0

9

При разовій здачі відправлень, у залежності від суми доходу, отриманого від плати за вагу, застосовується знижка:  

                                 від   2000  до   4000 грн    – 1%;

                                понад 4000 до 6000 грн     – 3%;

                                понад 6000 до 8000 грн     – 5%;

                                понад 8000 до 10000 грн     – 7%;

                                понад 10000 грн                  – 10%

Примітка:

1. Доставка відправлень по 1 та 3 зонам, на бажання споживача, може здійснюватися у неробочий час, вихідні або святкові дні (до 22 години), за таку доставку на одну адресу додатково сплачується  100,0 грн.

2.* Терміни доставки зазначені без урахування  вихідних та святкових днів

 

 

10

Плата за оголошену цінність відправлень справляється понад плату за вагу від суми оголошеної цінності, %, але не менше 20 грн.

2.0

 

 

РОЗДІЛ 2

ОКРЕМІ ВИДИ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВІРНИМ ТАРИФОМ

 

1

Пересилання відправлень в тому числі спеціального призначення та цінних згідно умов передбачених договором

      2

Пересилання відправлень спеціального призначення за межі України згідно умов передбачених договором

3

Перевезення вантажів автомобільним транспортом

4

Перевезення вантажів «Під митним контролем»

5

Доставка вантажів від багажних відділень за вказаною адресою

6

Надання послуг відповідно до законодавства згідно умов передбачених договором

7

Супроводження вантажів на транспорті замовника