Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Додаткова інформація щодо укладання договорів

Перелік документів, які необхідно надати при укладанні договору

Для юридичних осіб:

  • засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності) або витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
  • засвідчену копію дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законодавством);
  • документа, який посвідчує повноваження посадових осіб контрагента на підписання договору (якщо договір підписує особа, яка не має право представляти інтереси контрагента без довіреності, відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Для фізичних осіб-підприємців:

  • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності) або витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

Для фізичних осіб:

  • копію паспорта (1, 2 (3) сторінки та сторінка з відміткою про місце проживання);
  • копію облікової картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.